NETWERK VAN FINANCIËLE TUSSENPERSONEN

logo grofit

GROFIT is een samenwerkingsverband van onafhankelijke tussenpersonen in financiële diensten. De basisprincipes waartoe alle GROFIT-leden zich feitelijk en moreel verbinden, zijn vervat in het GROFIT-charter. Dit charter vormt de basis van het dagelijkse functioneren én de richtlijn voor de strategie op de lange termijn.

Downloadlink Grofit-charter