NETWERK VAN FINANCIËLE TUSSENPERSONEN

logo grofit

GROFIT is een samenwerkingsverband van onafhankelijke tussenpersonen in financiële diensten. De leden van GROFIT onderscheiden zich door:

  • een sterke deontologie, die vervat zit in het GROFIT-charter;
  • het streven naar een langetermijnvisie en dito beleid in functie van de doelstellingen van de cliënten;
  • een bewust onafhankelijke positie tegenover aanbieders van beleggingsproducten en financiële instellingen;
  • het permanent evalueren van macro- en micro-economische factoren, financiële trends en het wettelijke kader in functie van de belangen van cliënten.

Deze instelling maakt dat GROFIT-leden zich in alle vrijheid bewegen op de beleggings- en investeringsmarkt en zo de lange termijndoelstellingen van hun cliënten vrijwaren.